ขั้นตอนในการ รับผลิตสบู่ โดย โรงงานผลิตสบู่ Soap Villages

ขั้นตอนที่ 1 ในการเริ่ม รับผลิตสบู่ คือการเลือกสูตรสบู่ (สามารถดูได้จากสูตรข้างล่าง)

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการเลือกขนาดสบู่ ซึ่งทางเรามีหลากหลายขนาด ดังนี้

สำหรับสบู่ขนาด 100 และ 120 กรัม

สำหรับสบู่ขนาด 50 และ 70 กรัม

สำหรับสบู่ขนาด 70 80 100 120 140 กรัม

สำหรับสบู่ขนาด 50 60 70 80 100 120 140 150 160 180 กรัม

สำหรับสบู่ขนาด 50 60 70 80 กรัม

 

ขั้นตอนที่ 3 จำนวนการผลิต เริ่มต้นตั้งแต่ 1,000 ก้อนขึ้นไป

ขั้นตอนที่ 4 รอรับราคาจากทางเรา

ขั้นตอนที่ 5 เริ่มการผลิตและออกแบบบรรจุภัณฑ์

ขั้นตอนที่ 6 จ่ายส่วนที่เหลือ 50% และส่งมอบงาน